معاونت بین الملل- اخبار
آئین نامه حمایت از تعاملات علمی بین المللی قرآنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | 

آئین نامه حمایت از تعاملات علمی بین المللی قرآنی

(سفرهای علمی- تحقیقاتی کوتاه مدت شرکت در همایشهای علمی خارج ازکشور، تبادل استاد، طرح های پژوهشی)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=6.7102.50008.fa
برگشت به اصل مطلب