معاونت بین الملل- آرشیو
بازدید و سخنرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 بازدید و سخنرانی پروفسور Ian Bruceدر زمینه دستاوردهای اخیر نانوبیوتکنولوژی

  به دعوت دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، هیاتی از دانشگاه کنت انگلستان متشکل از دکتر ایان بروس استاد گروه علوم زیستی، دکتر نخودچی استاد دانشکده داروسازی و دکتر موسوی پژوهشگر دانشگاه کنت روز چهارشنبه 23/2/1388 در دانشگاه حضور یافتند.

  مدعوین ابتدا طی جلسه‌ای با دکتر سعید میرزا محمدی رئیس دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه،‌ زمینه‌های همکاری بین دو دانشگاه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. سپس دکتر ایان بروس در زمینه دستاوردهای اخیر نانوبیوتکنولوژی در دانشگاه کنت در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداخت. در جلسه مزبور علاوه بر حضور روسا و اساتید محترم دانشکده‌های مهندسی مواد و متالورژی،‌ مهندسی برق، شیمی،‌ و مهندسی شیمی،‌ دانشجویان علافمند نیز شرکت نمودند.

  

 

AWT IMAGE        AWT IMAGE       AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بین الملل:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=6.7101.10247.fa
برگشت به اصل مطلب